Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach na stanowisko urzędnicze: Referenta w Referacie Finansowym

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

Stanowisko urzędnicze: Referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Łambinowice informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 została wybrana Pani Katarzyna Muszyńska zam. w Jasienicy Dolnej. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Katarzyna Muszyńska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu finanse i rachunkowość W opinii komisji kandydatka wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym: osiągnęła 70% punktów w części pisemnej oraz prawidłowo zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej

Wójt Gminy /-/

Tomasz Karpiński

Łambinowice, dnia 21.02.2020 r.

PDFOgłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach na stanowisko urzędnicze: Referenta w Referacie Finansowym