Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach

INFORMACJA O ILOŚCI KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wole stanowisko urzędnicze.

Łambinowice, dnia 17.02.2020 r. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jerzy Rosiński