Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni – potwierdzenie rejestracji wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.

Uwagi:
Złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze.
Okresowej analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje wójt i występuje ze stosownymi wnioskami do rady gminy.
O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w formie uchwały. 
Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:52
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:53
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 530
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl