Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:
Opłata skarbowa: - od zaświadczenia – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Uwagi:
Wskazane jest przedstawienie (do wglądu) aktualnego wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 9) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:50
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:51
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 701
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl