Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

  1. dla inwestycji celu publicznego - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. dla innych inwestycji - decyzja o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki: wyszczególniono na wnioskach.

  1. Dokumenty do pobrania ze strony: .......

Opłaty:
Opłata skarbowa - od decyzji - 107,00 zł1.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.

Uwagi:
Formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, niezbędne jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych. W niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.
1) nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego.