Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty:
CEIDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do pobrania ze strony:
https://prod.ceidg.gov.pl/

Opłaty:
Wszystkie czynności związane z CEIDG są nieodpłatne

Termin załatwienia sprawy:
Przekształcenie formularza CEIDG-1 na formę elektroniczną, przesłanie formularza do CEIDG.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.

Uwagi:
Ustalony formularz zgłoszenia jest obowiązkowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:45
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  26-11-2018 09:16
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 680
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl