Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska

Wymagane dokumenty:
Informacje należy przedkładać na formularzach:

  1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
Termin sporządzenia informacji – 29 maja 2004 r.
Informację należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wójt Gminy informację o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada wojewodzie.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Wzory formularzy są obowiązkowe – określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
Pozostałe osoby wykorzystujące substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbest, właściwe informacje przedkładają wojewodzie.