Przejdź do treści strony WCAG

Informacja - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice

INFORMACJA

Wójt Gminy Łambinowice informuje o zakończeniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łambinowice” realizowanego w okresie kwiecień – październik 2019 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 12 252,00 zł.

Gmina otrzymała współfinansowanie przedsięwzięcia w kwocie:

7 116,93 zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W efekcie zrealizowanego projektu usunięto 1095 m² (12,62 ton) wyrobów zawierających azbest i przekazano do unieszkodliwienia.

 

 

Wójt Gminy Łambinowice

/-/ Tomasz Karpiński