Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 lipca 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 10:12
 2. Wybory na Prezydenta RP - 12 lipiec
  Data modyfikacji: 06-07-2020 10:08
 3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie zmiany w składzie OKW nr 6
  Data modyfikacji: 06-07-2020 10:04
 4. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Data modyfikacji: 03-07-2020 12:26
 5. UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kiełcznica”
  Data modyfikacji: 03-07-2020 10:35
 6. UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Łambinowice
  Data modyfikacji: 03-07-2020 10:32
 7. UCHWAŁA NR XXIII/183/2020 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łambinowice publicznych przedszkoli
  Data modyfikacji: 03-07-2020 10:31
 8. UCHWAŁA NR XXIII/182/2020 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie średniej ceny jednostki paliwa przyjętej w gminie do zwrotu kosztów przewozu uczniów i dzieci organizowanego przez rodziców w roku szkolnym 2020/2021
  Data modyfikacji: 03-07-2020 10:29
 9. UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łambinowice.
  Data modyfikacji: 03-07-2020 10:21
 10. UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowicach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
  Data modyfikacji: 03-07-2020 10:19