Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wniosek o zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania.

 1. aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego,
 2. decyzja administracyjna ustanawiająca prawa użytkowania wieczystego,
 3. odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego,
 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: - 10 zł.,
 2. opłata za wykonanie operatu przez rzeczoznawcę majątkowego wg ceny odrębnie ustalonej w postanowieniu.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
Brak.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:06
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:07
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 743
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl