Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Wymagane dokumenty:
Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym.
Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej - z naniesionymi budynkami, jeżeli nieruchomość jest zabudowana (inwentaryzacja powykonawcza),
- wypis z rejestru gruntów lub dokument potwierdzający własność /zarząd/ nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania

Uwagi:
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.
O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się na piśmie zarządcę i właściciela nieruchomości.
Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 08:57
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:03
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 704
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl