Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
 2. W przypadku zawarcia ugody lub braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Czynności ustalania przebiegu granic dokonuje geodeta upoważniony przez wójta. Koszty czynności geodezyjnych ponosi wnioskodawca.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 08:53
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 08:55
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 701
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl