Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu RP

PDFPlan Dyzurów Urzędnika Wyborczego.pdf (128,85KB)
PDFInformacja o pracy OKW w dniu wyborów.pdf (1,37MB)
PDFPOSTANOWIENIE NR 721/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łambinowice (213,63KB)
PDFPOSTANOWIENIE NR 717/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łambinowice (116,15KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 694/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łambinowice (126,84KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 687/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łambinowice (216,39KB)

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów:

PDFInformacja o I szkoleniu członków OKW, które odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. o godzinie 14:00 w sali narad w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach (25,13KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 584/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łambinowice (210,78KB)

Wytyczne oraz materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

PDFPOSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (207,17KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (1,66MB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych przez Komitety Wyborcze (110,92KB)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Komisję dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów

PDFUCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (100,03KB)
PDFHarmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Łambinowice w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. (14,21KB)
PDFOgłoszenie Urzędnika Wyborczego Gminy Łambinowice z dna 26 sierpnia 2019 roku. (3,13MB)

PDFUCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (111,56KB)

PDFPostanowienie 526/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (639,55KB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (306,85KB)
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (281,56KB)
PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r (179,00KB)
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (326,87KB)
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (202,30KB)
PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.pdf (919,54KB)