Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa.
Załączniki:

  1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2. mapę w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia),
  3. plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem, lokalizacji zjazdu,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  5. w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora lub osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Ustalona treść wniosku nie jest obowiązkowa.