Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa.
Załączniki:

 1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. mapę w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia),
 3. plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem, lokalizacji zjazdu,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 5. w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora lub osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Ustalona treść wniosku nie jest obowiązkowa.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 08:47
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 08:48
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 734
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl