Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:
Opłata skarbowa1)
- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł, 
- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł. 
1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. 
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie (pokój nr 9) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 08:37
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 08:38
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 684
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl