Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:
Opłata skarbowa1)
- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł, 
- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł. 
1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. 
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie (pokój nr 9) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.