Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne informacje

Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Gminy Łambinowice,
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,
Referat Finansowy,
biuro nr 8, tel. (77) 4 311 300 w. 204.

Godziny załatwiania spraw:
od 8.30 do 16.30 w poniedziałki,
od 7.30 do 15.30 w pozostałe dni robocze.

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna. 
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

PDFUchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
PDFUchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości                                                                                                                            

PDFUCHWAŁA NR XV117.2019.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 08:26
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  07-01-2020 15:11
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 850
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl