Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie nr 574165-N-2018 na dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie.

PDF2018-06-21 15:25 Ogłoszenie - przetarg na dowóz uczniów i dzieci do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Nysie. (301,16KB)
PDF2018-06-21 15:27 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (428,17KB)
DOC2018-06-21 15:28 Formularz oferty (63,50KB)
DOC2018-06-21 15:29 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (43,50KB)
DOC2018-06-21 15:29 Załącznik nr 3 - Oświadczenie - podstawy wykluczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (49,50KB)
DOCX2018-06-21 15:30 Załącznik nr 4 - Wykaz pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia (33,00KB)
DOC2018-06-21 15:30 Wykaz wykonanych usług (42,50KB)
DOC2018-06-21 15:30 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (65,50KB)
DOCX2018-06-21 15:30 Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej (18,70KB)
PDF2018-06-21 15:30 Załącznik nr 7 - Rozkład jazdy (106,30KB)
PDF2018-06-21 15:30 Załącznik nr 8 - Ogólne warunki umowy (189,41KB)
PDF2018-06-29 11:00 Protokół z otwarcia ofert na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli oraz szkoły specjalnej w Nysie. (1,10MB)
PDF2018-07-18 08:10 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1,20MB)
PDF2018-08-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2,58MB)