Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (format PDF)
Załączniki:
aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. 
Osoba małoletnia składa wniosek i odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  19-11-2018 14:25
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  19-11-2018 14:26
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 3162
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl