Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r.

Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza, że w dniu 24.01.2019 r. w wyniku otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2019 r. z zakresu:

I. Prowadzenia stacji leczenia i świadczenia usług pielęgniarskich dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych w miejscu w miejscu ich przebywania wybrano:
Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5a, 45-010 Opole – kwota przyznanej dotacji 30 000,00 zł.

II. Organizowania bezpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej wydawanie, wybrano:
Koło Bielickie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach – kwota przyznanej dotacji 6 000,00 zł.

III. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano:
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach – kwota przyznanej dotacji 120 000,00 zł.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński