Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie rejestru wyborców następuje niezwłocznie. W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 dni od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.