Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie rejestru wyborców następuje niezwłocznie. W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 dni od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  15-11-2018 08:49
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 678
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl