Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Deklaracja

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
3 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi:
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich:

 • stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
 • nigdzie niezamieszkałych, stale przebywający na obszarze gminy,
 • zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B oraz pisemna deklaracja dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze wniosków i deklaracji są obowiązkowe.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  15-11-2018 08:47
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  15-11-2018 08:48
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 1912
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl