Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie spisu wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.
W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona ze spisu może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie ..................* od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Spis udostępnia się do wglądu w miejscu i czasie podanym do publicznej wiadomości przez wójta niezwłocznie po sporządzeniu spisu.
Formularz wniosku jest obowiązkowy.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  15-11-2018 08:45
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 794
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl