Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o prawach osób

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Gminę Łambinowice oraz innymi czynnościami związanymi z ww. zadaniami - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych – Wójt Łambinowic informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Łambinowice jest Urząd Gminy w Łambinowicach (ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice) reprezentowany przez Wójta Gminy Łambinowice.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Łambinowicach jest radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul. Słoneczników 14, Opole, e-mail: .
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Urząd Gminy w Łambinowicach w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  15-11-2018 08:06
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  14-02-2019 10:09
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 615
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: lambinowice.pl