Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LXXIV/488/2023 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.