Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łambinowice

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łambinowice Nr 0050.75.2023 z dnia 6 czerwca 2023r. termin konsultacji został wydłużony do dnia 29.06.2023r.

PDFZarządzenie nr 0050.75.2023 w sprawie zmiany zarządzenia 0050.71.2023 (119,54KB)

Łambinowice, 2023-05-30

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łambinowice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łambinowice. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy w Łambinowicach oraz na stronie internetowej gminy https://lambinowice.pl/179/strona-glowna.html oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lambinowice_formularz_uwag_oroz
 2. spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Łambinowicach.
 3. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy
  https://lambinowice.pl/179/strona-glowna.html
  https://ankieta.deltapartner.org.pl/lambinowice_ankieta_gpr

Wypełnione formularze można dostarczyć ww. terminach:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceidg@lambinowice.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice;
 3. osobiście do Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice w godzinach pracy Urzędu;
 4. poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lambinowice_formularz_uwag_oroz
PDFInformacja - konsultacje OZ i OR (87,50KB)
PDFZarządzenie nr 0050.71.2023 z dn 30.05.2023 o konsultacjach społecznych OZ i OR (111,94KB)

PDFDiagnoza (5,10MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem (114,13KB)