Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach Jasienica Dolna, Malerzowice Wielkie, Piątkowice, Wierzbie oraz budowa drogi wewnętrznej w Lasocicach

PDFzarządzenie komisja konkursowa - skan.pdf (1,19MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu roboty budowlane.pdf (346,73KB)
ODTZałącznik nr 1 do SWZ -Formularz oferty.odt (29,51KB)
ODTZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust.1 pzp-o niepodleganiu wykluczeniu.odt (17,45KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art.125 ust.1 pzp-o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (11,26KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (10,90KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ- Projekt umowy Modernizacja dróg.doc (233,00KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (11,72KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie z art. 117 ust.4.docx (11,12KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.docx (11,42KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.docx (13,21KB)
ODTZałącznik nr 12 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.odt (18,09KB)
PDF2 - SWZ 9 Modernizacja dróg.pdf (517,18KB)
PDFPrzedmiar robót Jasienica Dolna.pdf (209,67KB)
PDFPrzedmiar robót Malerzowice.pdf (305,74KB)
PDFPrzedmiar robót Malerzowice bloki.pdf (304,18KB)
PDFPrzedmiar robót Piątkowice.pdf (317,33KB)
PDFPrzedmiar robót Wierzbie.pdf (251,45KB)
PDFPrzedmiar robót Lasocice.pdf (234,75KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (321,71KB)
PDFPRZEKRÓJ 1-1.pdf (188,42KB)
PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf (224,51KB)
PDFPZT.pdf (351,02KB)
PDFSST.pdf (1,20MB)
PDF2 - SWZ 9 Modernizacja dróg.pdf (517,18KB)
PDFOPIS TECHNICZNY Jasienica Dln.pdf (321,71KB)
PDFPRZEKRÓJ 1-1 Jasienica Dln.pdf (188,42KB)
PDFPRZEKRÓJ A-A Jasienica Dln.pdf (224,51KB)
PDFPZT Jasienica Dln.pdf (351,02KB)
PDFSST Jasienica Dln.pdf (1,20MB)
PDFopis techniczny Malerzice Wlk. bloki.pdf (335,76KB)
PDFprzekrój A-A Malerzowice Wlk bloki.pdf (286,89KB)
PDFpzt Malerzowice Wlk. bloki.pdf (360,77KB)
PDFSST Malerzowice Wlk. bloki.pdf (1,02MB)
PDFniweleta Malerzowice Wlk.pdf (17,90KB)
PDFOPIS Malerzowice Wlk.pdf (334,74KB)
PDFprzekrój A-A Malerzowice Wlk.pdf (303,28KB)
PDFpzt Malerzowice Wlk.pdf (328,35KB)
PDFSST Malerzowice Wlk.pdf (1,02MB)
PDFBadania Piątkowce.pdf (2,35MB)
PDFOPIS techniczny Piątkowice.pdf (576,10KB)
PDFPIĄTKOWICE PZT-Model.PDF (1,08MB)
PDFprofil podłużny Piątkowice.pdf (1,15MB)
PDFprzekroje A-A Piątkowice.pdf (745,16KB)
PDFprzekroje B-B Piątkowice.pdf (803,88KB)
PDFSST PIĄTKOWICE.pdf (2,03MB)
PDFwidok wjazdu bitum Piątkowice.pdf (835,15KB)
PDFNIWELETA A-B Wierzbie.pdf (314,39KB)
PDFNIWELETA C-D Wierzbie.pdf (296,42KB)
PDFOPIS TECHNICZNY Wierzbie.pdf (335,60KB)
PDFPRZEKRÓJ 1-12-2 Wierzbie.pdf (823,86KB)
PDFPRZEKRÓJ A-A Wierzbie.pdf (275,71KB)
PDFPRZEKRÓJ B-B Wierzbie.pdf (310,48KB)
PDFSST Wierzbie.pdf (1,47MB)
PDFUZGODNIENIE WŁĄCZENIA Wierzbie.pdf (1,18MB)
PDFWIDOK OGÓLNY WJAZDU NA DP Wierzbie.pdf (354,18KB)
PDFWIDOK OGÓLNY WJAZDU NA DZIAŁKI Wierzbie.pdf (358,24KB)
PDFNIWELETA Lasocice.pdf (473,63KB)
PDFOPIS TECHNICZNY Lasocice.pdf (332,00KB)
PDFPRZEKRÓJ 1-1 Lasocice.pdf (346,10KB)
PDFPRZEKRÓJ 2-2 Lasocice.pdf (335,40KB)
PDFPRZEKRÓJ A-A Lasocice.pdf (351,63KB)
PDFPRZEKRÓJ B-B Lasocice.pdf (316,12KB)
PDFPZT1 Lasocice.pdf (583,96KB)
PDFPZT2 Lasocice.pdf (649,14KB)
PDFSST LASOCICE.pdf (2,42MB)
PDFUZGODNIENIE PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DP Lasocice.pdf (247,56KB)
PDFWARUNKI NA PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DP Lasocice.pdf (69,55KB)
PDFWIDOK OGÓLNY WJAZDU Z KAMIENIA Lasocice.pdf (307,81KB)
PDFWIDOK OGÓLNY ZJAZD Z KOSTKI Lasocice.pdf (472,12KB)
PDFWIDOK OGÓLNY ZJAZDU Z DP Lasocice.pdf (244,03KB)
PDFSKM_C224e21100110521.pdf (2,15MB)
PDFSKM_C224e21100110530.pdf (1,56MB)

PDFModyfikacja SWZ drogi (1,57MB)