Przejdź do treści strony WCAG

W rejonie porażenia bronią biologiczną

W przypadku stwierdzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon skażenia, izoluje od otoczenia osoby przebywające w nim (kwarantanna), wprowadza stosowne ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków użycia broni biologicznej. Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w rejonie objętym kwarantanną należy ścisłe przestrzeganie zarządzeń lokalnych władz, a zwłaszcza dotyczących:

  • przebywania i poruszania się w tym rejonie,
  • utrzymywanie higieny,
  • wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycznych,
  • uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa,
  • współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzącymi likwidację zakażeń.