Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę (Zarządzenie nr 0050.140.2022)

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2022
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 04 października 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczyć do zbycia nieruchomości z gminnego zasobu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę część nieruchomości z gminnego zasobu wykazaną w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Podać wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (działka nr 339/55), w sołectwie Mańkowice (działka nr 391/1), Jasienica Dolna (działka nr 510/5), na stronie internetowej urzędu pod adresem:
www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl. (gospodarka nieruchomościami/zarządzenia) oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łambinowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2022 r.

Wójt
/-/ Tomasz Karpiński

PDFZarządzenie nr 140 z 04.10.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy - PDF (286,01KB)
ODTZał. nr 1 do zarządzenia nr 140 z 04.10.2022 r. -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (10,92KB)
PDFZał. nr 1 do zarządzenia nr 140 z 04.10.2022 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PDF (349,34KB)
ODTZał. nr 2 do zarządzenia nr 140 z 04.10.2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (10,24KB)
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 140 z 04.10.2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDF (319,75KB)