Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ulicy Obozowej w Łambinowicach”

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania- unieważnienie z dn.15.04.2022r.pdf (66,27KB)
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (671,29KB)
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (511,17KB)
PDFWyjaśnienie treści SWZ z dn.01.04.2022r.pdf (1,03MB)
PDFIdentyfikator postępowania w miniPortalu UZP.pdf (52,12KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu z dn.29.03.2022.pdf (218,81KB)
PDFSWZ.pdf (961,69KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ -Formularz oferty.docx (28,75KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Oświdczenie-o niepodleganiu wykluczeniu.docx (17,22KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie-o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (16,93KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (16,21KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ- Projekt umowy.pdf (563,26KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (16,84KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie z art. 117 ust.4.docx (17,75KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.docx (16,57KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.docx (21,28KB)

XLSXZałącznik nr 3 do umowy Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy.xlsx (16,20KB)

Załącznik nr 10 do SWZ - dokumentacja projektowa dla CZ I:

PDFDecyzja prawomocna.pdf (3,85MB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (7,01MB)
PDFSTWIOR.pdf (567,44KB)
PDFWKZ- pozwolenie.pdf (1,62MB)
ZIPProjekt arch.-bud.zip (29,83MB)
ZIPProjekt techniczny.zip (12,87MB)
ZIPPROJEK~1.ZIP (16,53MB)
ZIPProjekt wykonawczy.zip (12,03MB)

Załącznik nr 10 do SWZ - dokumentacja projektowa dla CZ II:

PDFSTWIOR.pdf (552,99KB)
ZIPProjekt arch.-bud.zip (23,72MB)
ZIPPROJEK~1.ZIP (4,41MB)
ZIPPROJEK~2.ZIP (28,03MB)
ZIPPROJEK~1.ZIP (17,63MB)

PDFZałącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf (2,76MB)
ZIPZałącznik nr 12 do SWZ- przedmiary robót.zip (470,00KB)