Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacje pozarządowe działające w Gminie

Nazwa organizacji

Dane teleadresowe

Władze

Rodzaj działalności

Ochotnicza Straż Pożarna

Bielice 109C

48-316 Łambinowice

Prezes
Zenon Wydra

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

Budzieszowice 8a

48-316 Łambinowice

Prezes
Robert Zieliński

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

48-315 Jasienica Dolna 67a

Prezes
Andrzej Matusik

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

48-315 Lasocice 17a

Prezes
Krzysztof Różański

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

48-316 Łambinowice

Prezes
Krzysztof Partyka

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

48-316 Malerzowice
Wielkie 41b

Prezes
Krystyna Stanek

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

48-315 Mańkowice 82a

Prezes
Józef Przybyła

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

48-315 Piątkowice 42b

Prezes
Adam Kosmal

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

48-316 Sowin 89a

Prezes
Waldemar Brodkorb

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Ochotnicza Straż Pożarna

48-316 Wierzbie 26

Prezes
Ryszard Banera

zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

48-316 Bielice 127

Telefon/Fax: (77) 4311-156 lub (77) 4202-337

e-mail: bielice127@wp.pl

Prezes
Teresa Rojek

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, Punkt wydawania żywności, punkt wydawania odzieży

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Tadeusza zawadzkiego 29

48-316 Łambinowice

77 4311 300

 

Stacja Opieki, świadczenie usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania pacjenta, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach

Ul. Muzealna 1

48-316 Łambinowice

Prezes
Tadeusz Walczuk

Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki oraz innych form innych form kultury fizycznej i sportu

Koło Gospodyń Wiejkich

48-315 Piątkowice 37

 

kultywują polskie tradycje i kulturę zdrowy tryb życia, polskie kulinaria, żywność tradycyjną, dbają też o zachowanie tradycji rodzin wiejskich.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice i Piątkowice

48-315 Lasocice 82

Prezes
Dariusz Nowaczyk

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lasocice i Piątkowice.

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Mańkowicach

48-315 Mańkowice 113

Prezes
Jarosław Gawlik

Wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego społecznego, kulturalnego i Gospodarczego rozwoju wsi Mańkowice.

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku Lokalnym.

Prowadzenie i piecza nad szkołą podstawową w Mańkowicach.

Wyzwalanie inicjatyw społecznych i przeciwdziałanie bezradności wsi w obliczu pogłębiającej się biedy.

Zapobieganie degradacji wsi.

Walka z bezrobociem.

Stowarzyszenie Miłośników Koni „Końskie Serce”

48-315 Mańkowice 94

Prezes
Ewa Turniak

Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt, w szczególności koni.

Ochrona praw i dobrostanu zwierząt, w szczególności koni i ich prawa do godnego pochówku.

Upowszechnianie i rozwijanie sportu oraz innych rekreacji, ze szczególnym

Uwzględnieniem jazdy konnej i sportów jeździeckich, jak również stworzenie członkom dogodnych warunków działania w tym zakresie.

Promocja turystyki konnej, agroturystyki, rekreacji i hipoterapii.

Rozpowszechnianie wiedzy o koniach i jeździectwie.

Promocja regionu, w tym jego zasobów kulturowych, przyrodniczych, gospodarczych.

Promocja inicjatyw związanych
z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną.

Współpraca z sąsiednimi stadninami w zakresie realizacji zadań statutowych.

Współpraca z technikum weterynaryjnym.

Wytyczanie i znakowanie szlaków konnych, organizowanie, infrastruktury niezbędnej dla turystyki konnej w szczególności baz noclegowych, miejsc postojowych i baz żywienia dla zwierząt.

Łapa Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne dla Zwierząt

ul. Szczecińska 8

48-303 Nysa

 

Organizacja non profit, opieka dla bezdomnych zwierząt

Fundacja Fioletowy Pies

Ul. Jana Bytnara Rudego 21B/901

45-265 Opole

 

głównym zadaniem jest znalezienie pokrzywdzonym przez los zwierzakom nowych domów