Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czystość i porządek

Podmiot aktualnie odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

PHU Komunalnik Sp. z o.o. Oddział Nysa ul. Morcinka 66e,
48-303 Nysa, tel.77 4330682

Zgodnie z opolskim wojewódzkim planem gospodarki odpadami, gmina Łambinowice ma obowiązek przekazywać odpady komunalne do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami  w Domaszkowicach 156, 48-303 Nysa, sortownia odpadów. Zarządzający PGK EKOM Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łambinowicach

PSZOK

Przypominamy, że w ramach obowiązujących zasad gospodarki odpadami na terenie gminy Łambinowice funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego nieodpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami) można oddać posegregowane odpady.

PSZOK znajduje się na terenie dotychczasowego składowiska odpadów w Okopach i jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach i jest czynny:

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
w soboty od 8.00 do 12.00


Informujemy, że odbierającym odpady typu: opony samochodowe, sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe (np. meble) w systemie mobilnego punktu PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach. Ww. odpady są odbierane dwa razy do roku, daty odbioru umieszczone są na dostarczonych harmonogramach.