Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód  tożsamości (do wglądu).

Termin składania dokumentów:

 • na bieżąco.

Wysokość opłaty skarbowej:

 • 11,00 zł – przyjęcie oświadczenia.

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu, w pokoju nr 9 w godz.: 

 • poniedziałek w godz. 8:30 – 15:00 
 • wtorek-piątek w godz. 7:30 -14:00 

Rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łambinowicach nr konta: 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.

Opłatę skarbową z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Łambinowicach:  PL 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004.
Kod SWIFT (BIC) Banku - „POLUPLPR”. 

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

 • Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC  w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje:

 • Oświadczenie można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie osobiście przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia – jeżeli małżeństwo zawarte zostało w Łambinowicach. 
 • W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte zostało w innej miejscowości – protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). 
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).