Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018

PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za I kwartał 2018 r. (196,22KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za II kwartał 2018 r. (196,22KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za III kwartał 2018 r. (199,72KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za IV kwartał 2018 r. (199,81KB)

PDFRb-27S - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (856,33KB)
PDFRb-28S - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (1,24MB)

PDFInformacja dodatkowa - 2018 r. - ogółem (235,46KB)

PDFZestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. - Gmina Łambinowice (128,98KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2018 r. (9,47MB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. - Gmina Łambinowice (143,52KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.- Urząd Gminby Łambinowice.pdf (140,62KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2018 r.pdf (9,97MB)

PDFBilans jednostki i samorządowego zakładu budżetowego - łączny (167,13KB)
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. (135,30KB)
PDFBilans jednostki budzetowej za 2018 r. -Urząd Gminy Łambinowice.pdf (165,05KB)

PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Zespół Szkół Łambinowice (3,85MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Lasocice (3,72MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Sowin (3,74MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - ZEAO Łambinowice (3,77MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Mańkowice (3,68MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Łambinowice (3,80MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bielice (3,76MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienica Dolna (3,78MB)
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Łambinowice (3,85MB)