Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018

PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za I kwartał 2018 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za II kwartał 2018 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za III kwartał 2018 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za IV kwartał 2018 r.

PDFRb-27S - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
PDFRb-28S - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFInformacja dodatkowa - 2018 r. - ogółem

PDFZestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. - Gmina Łambinowice
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2018 r.

PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. - Gmina Łambinowice
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.- Urząd Gminby Łambinowice.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki na 31-12-2018 r.pdf

PDFBilans jednostki i samorządowego zakładu budżetowego - łączny
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
PDFBilans jednostki budzetowej za 2018 r. -Urząd Gminy Łambinowice.pdf

PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Zespół Szkół Łambinowice
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Lasocice
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Sowin
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - ZEAO Łambinowice
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Mańkowice
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczne Przedszkole Łambinowice
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bielice
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienica Dolna
PDFBilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa Łambinowice