Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz ,,Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Łambinowice nr VII/68/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne, zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję Komisję do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemów ogrzewania na ekologiczne, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Czajka
  2. członek Komisji - Agnieszka Krzyżanowska
  3. Członek Komisji – Katarzyna Wróbel
  4. Członek Komisji – Ewelina Pętal

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy w Łambinowicach.

§3.

Traci moc zarządzenie nr 0050/113/2019 r. Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 września 2019 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

 

PDFZarządzenie nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne (108,75KB)