Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r (Dz. U. z 2019 poz. 1775) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Tworzę Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy Łambinowice.

2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy
w Łambinowicach:

  • Rosiński Jerzy – koordynator pełniący funkcję zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
  • Pętal Ewelina – osoba dodatkowa GBS
  • Oleksów Agnieszka – osoba dodatkowa GBS.

§ 2

Do zadań Gminnego Biura Spisowego należą zadania, o których mowa w art. 24 ustawy,
a w szczególności:

  1. zapewnienie funkcjonowanie gminnego biura spisowego;
  2. zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
  3. zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  4. współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  5. współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  6. monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
  7. współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Łambinowice
Tomasz Karpiński

PDFZarządzenie nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (336,33KB)