Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty

Adres: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 300, 4 311 301, wew. 208
e-mail: kontakt@zeao.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek od godz. 8:30 do godz. 16:30,
 • wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 Dyrektor  MONIKA MATUSIAK

Biuro prowadzi obsługę szkół prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez szkoły,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół, zapewnianie opieki w czasie dowozu,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Biuro prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.