Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informujemy, że z powodu zmiany trybu pracy Urzędu Gminy w Łambinowicach, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do dnia 10 kwietnia b.r. do godz. 15.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać również pocztą tradycyjną.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

Oryginały należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Numer tel. pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w okresie gdy urząd jest zamknięty:

77 4 311 300 wew. 227