Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 0050/31/2020 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie RP obowiązujących na terenie Gminy Łambinowice

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/2020
Wójta Gminy Łambinowice
Z dnia 13 marca 2020 r.
 
W sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Łambinowice
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CAVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się co następuje
§1
Na terenie Gminy Łambinowice zaleca się odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń.
§2
Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łambinowice zobowiązane są do odwołania imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników.
§3
Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łambinowice zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze.
§4
Z dniem 16 marca wprowadza się ograniczenia w przyjmowaniu i obsłudze klienta.
§5
Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
/-/ Tomasz Karpiński