kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Statut Gminy
Statut Gminy

Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Uchwała Nr XXIX/191/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.

Herb Wielki Gminy Łambinowice

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:39:29 | Data modyfikacji: 2016-06-20 15:45:02.
Zmiana Statutu Gminy Łambinowice

Uchwała nr XXV/210/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-07-19 12:00:21 | Data modyfikacji: 2017-07-19 12:03:09.
Data wprowadzenia: 2017-07-19 12:00:21
Data modyfikacji: 2017-07-19 12:03:09
Opublikowane przez: Marek Woźniak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl