kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Zwierzęta bezdomne
Zwierzęta bezdomne
  Uchwała Nr XXV/197/13 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w 2013 roku

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 14:02:35.
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 14:06:09 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:06:53.
 Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Łambinowice dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:49:13 | Data modyfikacji: 2016-06-24 11:49:47.
 Uchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy Łambinowice dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XIII/102/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:46:19 | Data modyfikacji: 2016-06-24 11:49:58.
Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:46:19
Data modyfikacji: 2016-06-24 11:49:58
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl