kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Ważne instytucje
Ważne instytucje
Pogotowie Ratunkowe   tel: 999
Ochotnicza Straż Pożarna ul. Gen. Zawadzkiego tel: 998, 77 4 311 314
Policja - Dzielnicowi Policji w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego tel: 997, 77 4 344 359
Pogotowie Wod.-Kan. - Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Mickiewicza tel. 77 4 311 317
Pogotowie Energetyczne - Posterunek Energetyczny ul. ul. 1 Maja tel: 991, 77 4 311 367
Urząd Pocztowy ul. Dworcowa tel. 77 4 311 330 lub 320

OGÓLNY TELEFON ALARMOWY
FUNKCJONUJĄCY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

112

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:19:36 | Data modyfikacji: 2016-06-20 14:44:06.
Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:19:36
Data modyfikacji: 2016-06-20 14:44:06
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl