kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Stowarzyszenia i związki członkowskie
Stowarzyszenia i związki członkowskie
 Uchwała nr XXII/143/93 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łambinowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:51:59.
 Uchwała nr III/22/94 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 września 1994 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Łambinowice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:55:56 | Data modyfikacji: 2016-06-22 13:57:06.
Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:55:56
Data modyfikacji: 2016-06-22 13:57:06
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl