kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Programy i zamierzenia
Programy i zamierzenia

Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r. - Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2021

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-11 15:12:12 | Data modyfikacji: 2017-12-11 15:17:26.

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2014-2017

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-01 - Kościół pw. Św. Katarzyny

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-02 - Ogrodzenie z bramką wejściową, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-03 - Plebania

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-04 - Kaplica przydrożna, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-05 - Kaplica cmentarna, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-06 - Dwór - Towarzystwo Pomocy Brata Alberta

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-07 - Dom nr 134 z zabudowaniami gospodarczymi i bramą

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-08 - Dom nr 118 i 120 z zabudowaniami gospodarczymi, bramą i furtą

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-09 - Dom nr 74

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-10 - Dom nr 50 z zabudowaniami gospodarczymi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-11 - Dom nr 46 z zabudowaniami gospodarczymi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-12 - Dom nr 37 z zabudowaniami gospodarczymi - obiekt rozebrany

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-13 - Dom nr 45 z zabudowaniami gospodarczymi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-14 - z zabudowaniami gospodarczymi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-15 - Dom nr 85 87 z budynkiem gospodarczym i bramą

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-16 - Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-17 - Kaplica św. Antoniego z Padwy, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-18 - D. kościół klasztorny, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-19 - D. klasztor

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-20 - D. spichlerz, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-21 - D. spichlerz, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-22 - Park podworski

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-23 - Układ ruralistyczny wsi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-24 - Kościół parafialny pw. św. Marcina

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-25 - Plebania, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-26 - Drewniany krucyfiks przydrożny

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-27 - Dom nr 64

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-28 - Dom nr 69 zagroda, brama, furta

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-29 - Spichlerz

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-30 - Dom nr 94

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-31 - Ogrodzenie z bramą i furtą

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-32 - Dwa domy nr 103 i 104

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-33 - Ogrodzenie z bramą i furtą

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-34 - D. dwór - obecnie szkoła

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-35 - Spichlerz

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-36 - Kaplica, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-37 - Park podworski

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-38 - Budynek poczty, k. PKP

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-39 - Budynek dworca PKP

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-40 - Kościół filialny pw. św. Franciszka z Asyżu

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-41 - Ogrodzenie kościoła wraz z bramkami, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-42 - Dom nr 20, szach.-mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-43 - Dwie kapliczki, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-44 - Park podworski

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-45 - Miejsce Pamięci Narodowej, były obóz jeniecki

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-46 - Dom Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-47 - Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-48 - Ogrodzenie kościoła parafialnego, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-49 - Budynek administracyjny - d. POM, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-50 - Park podworski

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-51 - Budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 17

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-52 - Budynek dworca PKP

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-53 - Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-54 - Ogrodzenie kościoła, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-55 - Park pałacowy

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-56 - Zespół dworsko-parkowo-folwarczny

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-57 - Układ ruralistyczny wsi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-58 - Kościół filialny pw. św. Mateusza

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-59 - Mur okalający kościół z bramką, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-60 - Dom nr 28, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-61 - Budynek dworca PKP

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-62 - Zespół dworski

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-63 - Park podworski

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-64 - Układ ruralistyczny wsi

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-65 - Kaplica św. Antoniego, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-66 - Kaplica - dzwonnica św. Jadwigi, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-67 - Budynek szkoły, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-68 - Kaplica - dzwonnica, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-69 - Kaplica cmentarna

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-70 - Park pałacowy

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-71 - Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-72 - Ogrodzenie kościoła parafialnego i kaplicy cmentarnej, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-73 - Plebania, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-74 - Zabudowania folwarczne, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-75 - Budynek szkoły, mur

Karta adresowa zabytku nieruchomego - GEZ-76 - Układ ruralistyczny wsi Wierzbie

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 11:20:31 | Data modyfikacji: 2017-01-26 12:01:42.

Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 października 2016 r. - Planu Rozwoju Miejscowości Łambinowice na lata 2016 – 2025.

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:23:31 | Data modyfikacji: 2016-10-19 13:27:22.
Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:23:31
Data modyfikacji: 2016-10-19 13:27:22
Opublikowane przez: Marek Woźniak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl