kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych jest realizacją art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). 
Zgodnie z przepisami prawa Gmina Łambinowice jest zobowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Gmina Łambinowice prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Łambinowice:
Bezpośredni link do Wykazu Danych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Łambinowice.
Bezpośredni link do Rejestru Działalności Regulowanej.

Pozostałe dokumenty dostępne chronologicznie wg kolejnych lat: 

2016,2017,2018

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:30:37 | Data modyfikacji: 2018-04-24 14:15:26.
Rok 2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew

zapytanie ofertowe - wycinka drzew w Szadurczychach

 

Opublikowane przez: Wioletta Wilk | Data wprowadzenia: 2018-04-27 09:01:01 | Data modyfikacji: 2018-04-24 14:15:26.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-27 09:01:01
Opublikowane przez: Wioletta Wilk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl