kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-20 16:00:31 | Data modyfikacji: 2016-06-22 07:24:57.
1. Wzory deklaracji podatkowych dla osób
fizycznych na 2016 rok:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Dane o nieruchomościach

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Informacja w sprawie podatku leśnego

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-20 16:18:46 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:14:51.
2. Wzory informacji podatkowych dla osób prawnych
na 2016 rok:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Dane o nieruchomościach

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Deklaracja na podatek leśny

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-20 16:19:32 | Data modyfikacji: 2016-06-22 14:15:00.
Informacja publiczna za rok 2015

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń splat na raty w kwocie powyżej 500,00 zł

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:25:37 | Data modyfikacji: 2016-06-22 07:30:24.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 12:46:51 | Data modyfikacji: 2017-09-21 11:00:10.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500.00 zł

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:10:25 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:59:42.
Uchwała Nr XXIX/246/2017 z dnia 30.11.2017r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2018 rok.
 

Opublikowane przez: Wioletta Wilk | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:56:36 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:59:42.
Informacja publiczna za rok 2017.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej kwotę 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych,nieposiadajacych osobowości prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej

 

Opublikowane przez: Wioletta Wilk | Data wprowadzenia: 2018-05-21 13:16:32 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:59:42.
Data wprowadzenia: 2018-05-21 13:16:32
Opublikowane przez: Wioletta Wilk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl