Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. dla inwestycji celu publicznego - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. dla innych inwestycji - decyzja o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki: wyszczególniono na wnioskach.

 1. Dokumenty do pobrania ze strony: .......

Opłaty:
Opłata skarbowa - od decyzji - 107,00 zł1.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.

Uwagi:
Formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, niezbędne jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych. W niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.
1) nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:47
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:50
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 590
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl