Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska

Wymagane dokumenty:
Informacje należy przedkładać na formularzach:

 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
 2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
Termin sporządzenia informacji – 29 maja 2004 r.
Informację należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wójt Gminy informację o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada wojewodzie.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Wzory formularzy są obowiązkowe – określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
Pozostałe osoby wykorzystujące substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbest, właściwe informacje przedkładają wojewodzie.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:27
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:28
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 964
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×