Przejdź do treści strony
Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Opłaty:
Opłata za udostępnienie informacji: 
Wyszukiwanie i przeglądanie w urzędzie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem wójta, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2018
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  20-11-2018 09:22
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:26
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 542
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl